Middels het opstellen van de jaarrekening krijgt u duidelijk inzicht in de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar van uw bedrijf. Met de jaarrekening trekt u conclusies over het rendement en het vermogen van uw bedrijf. Uw jaarverslag wordt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving samengesteld.

De jaarrekening wordt gebruikt als basis voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast kunt u de cijfers gebruiken om de toekomstplannen voor uw bedrijf vorm te geven.

Wilt u de jaarrekening van uw eenmanszaak, vof of B.V.? Neem dan contact op!